Satans Helvete bildades 2001 och samma år så gjorde bandet demon ”Malträtera martyren” som släpptes i endast 16 exemplar på kassett. Två år senare så släppte bandet demon ”Med mord i blicken” som då trycktes i 188 kopior och även då på kassett…

Medlemmar

  • Gast – Alla instrument
  • Ravenlord – Sång

Youtube

Lokala musiknyheter