Forever Young vet ett hardcore band från Umeå som var aktivt mellan åren 2009 och 2012. Bandets texter fokuserade mycket på veganism och straight edge. Efter att bandet splittrades bildade flera av medlemmarna Kidnapped som inte tog ställning i de frågorna.

Youtube

Lokala musiknyheter